1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

PekaoToken

PekaoToken
( reviews)

PekaoToken
PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w iPhone generuje kody jednorazowe do zatwierdzania operacji w bankowości internetowej Pekao24 na rachunkach w Banku Pekao S.A.

Bezpieczeństwo
Każdy kod wygenerowany przez PekaoToken jest unikalny i powiązany tylko z jedną transakcją w Pekao24. Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN.

Jak zacząć korzystać z PekaoTokena w Pekao24?
Ustaw PekaoToken jako metodę autoryzacji. Możesz to zrobić w serwisie internetowym Pekao24 w sekcji „Ustawienia”, u konsultanta TelePekao lub w dowolnym oddziale banku.
Pobierz , zainstaluj i uruchom aplikację. Wprowadź kod aktywacyjny dostępny w serwisie internetowym Pekao24 (w sekcji „Ustawienia”- „Zarządzanie autoryzacją”).

----------------

PekaoToken is an application that once installed in your iPhone generates one-time passwords used for authorising orders in Pekao24 internet service.

Security
Every code generated by PekaoToken is unique and dedicated to only one transaction in Pekao24. Access to PekaoToken application is protected with individual PIN code.
How to start with PekaoToken?

Set PekaoToken as an authorisation method. You can do it in Pekao24 internet service in Settings section, by contacting the TelePekao consultant, or in any Pekao S.A. Bank branch.
Then download and install the application on your iPhone. After installation, you should run and activate the application using the code available in Pekao24 internet service in Settings section.

Screenshots PekaoToken

PekaoToken iPhonePekaoToken iPhonePekaoToken iPhonePekaoToken iPhonePekaoToken iPhone